Foton från Shanghai

Dessa togs vid ett besök i Shanghai under oktober 2010. Eftersom världsutställningen EXPO 2010 pågick under denna tid så är drygt hälften av bilderna tagna just på utställningen.

Alla bilder har en förklaring under fotot. Genom att hålla musen över bilden visas ofta en förenklad version av denna text, men ibland också kompletterande uppgifter.

En del bilder är skannade dior, medan andra är digitala. Särskilt det senare formatet blir lite väl fyrkantigt, när menyerna också skall få plats överst på datorskärmen. För att kunna se text och bild samtidigt rekommenderar jag därför att Du klickar på mellersta rutan längst upp i högra hörnet av skärmen. Dra sedan med muspilen i kanterna på windows-fönstret, tills rutan får lämpliga proportioner. En annan möjlighet är att trycka på tangent F11.

Eftersom antalet bilder är stort (94 st), är det kanske önskvärt att fortsätta vid ett annat tillfälle. Notera då adressen på raden i det vita fältet näst längst upp i fönstret (gäller Explorer webbläsare). Fortsätt sedan på detta ställe, för att slippa bläddra igenom alla föregående bilder på nytt.

Shanghai världsutställning m.m. hösten 2010, totalt 94 foton.
Öppnas i hela fönstret.

Om Du vill starta längre fram i serien med bara bilder på stan, 43 foton.
Öppnas i hela fönstret.


© Dags-Nytt 1976-2010