Bussar med samma nummer som dagens Dags-Nytt:

Detta är en liten bonus, mest på kul. Den vänstra är SL 6244, vid Hanveden 24 maj 1996. Den högra 6244 vid Artillerigatan i Landskrona, 3 maj 2010. De välinformerade vet att jag bor i närheten av den första vyn, och min bror bodde ett tag några kvarter från den senare.